Start

Nowa taryfa dla wody i ścieków

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach niniejszym informuje, iż od dnia 26.05.2018 r. na okres 36 miesięcy będzie obowiązywać nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemiatycze zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Znak: LU.RET.070.1.50.2018.PW z dnia 24.04.2018 r. Taryfa została opublikowana na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

(Treść taryfy)

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł