Start

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach niniejszym informuje, iż od dnia 17 września 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin dostarczania wody i doprowadzania ścieków na terenie Miasta Siemiatycze zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII/283/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Siemiatycze. Treść regulaminu została opublikowana w dniu 3 września 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 3531.

link: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3531/

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł