Start

Zmiana terminu odbioru odpadów

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, iż w celu zapewnienia wysokiej jakości usług odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz żużlu i popiołu zostaje przesunięty z dnia 31 grudnia 2018r. (poniedziałek) na dzień 28 grudnia 2018r. (piątek).
Zmiana terminu odbioru dotyczy ulic: Słowiczyńska, Słowicza, Plażowa, Górna, Wysoka, Sikorskiego, Andersa, Bukowa, Dębowa, Leszczynowa, Wrzosowa, Lipowa, Akacjowa, Polna i Leśna.

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł