Taryfy i koncesje

TARYFA DLA CIEPŁA
zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.34.2016.2017.TSI z dnia 14 lipca 2017 roku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 14.07.2017 r. pod pozycją 2839 obowiązująca od 1 sierpnia 2017 roku.

KONCESJA NA WYTWARZANIE CIEPŁA
z dnia 21.01.1999 roku.
Nr WCC/739/623/U/OWA/99/IR zmieniona
decyzją z dnia 10.09.2001 roku Nr WCC/739A/623/W/3/2001/BK,
decyzją z dnia 18.11.2005 roku Nr WCC/739B/623/W/OLB/2005/MSZ
decyzją z dnia 25.01.2008 roku Nr WCC/739-ZTO/623/W/OLB/2008/TS
decyzją z dnia 02.08.2012 roku Nr WCC/739-ZTO-A/623/W/OLB/2012/JD
i decyzją z dnia 30.06.2015 roku Nr WCC/739-ZTO-B/623/W/OLB/2015/MSz2

KONCESJA NA PRZESYŁANIE I DYSTRYBUCJĘ CIEPŁA
z dnia 21.01.1999 roku.
Nr PCC/771/623/U/OWA/99/IR
Zmieniona decyzją z dnia 18.11.2005 roku Nr PCC/771A/623/W/OLB/2005/MSZ
decyzją z dnia 25.01.2008 roku Nr PCC/771-ZTO-A/623/W/OLB/2008/TS
decyzją z dnia 02.08.2012 roku Nr PCC/771-ZTO-A/623/W/OLB/2012/JD
i decyzją z dnia 30.06.2015 roku Nr PCC/771-ZTO-B/623/W/OLB/2015/MSz2Potrzeby cieplne dla odbiorców komunalnych i przemysłowych są realizowane w zakresie:
- ogrzewania i wentylacji,
- podgrzewania wody wodociągowej.

lp.

Symbol grupy

Opis (charakterystyka) grupy odbiorców

1

A2

Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze z kotłowni gazowych, zlokalizowanych przy ulicach: Kościuszki 47B, Ogrodowej 11C, Sikorskiego 2, Andersa 4

2

A3

Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze z kotłowni węglowych, zlokalizowanych przy ulicach: 11 Listopada 35, 11 Listopada 45G i Wysokiej

 

Rodzaje oraz wysokość stawek i opłat

lp.

Rodzaje stawek opłat

Jednostka miary

Grupy odbiorców

Netto

1

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

A2
A3

14 215,98
16 497,85

2

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

A2
A3

47,52
40,02Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej

Średnica przyłącza [mm]

Stawka opłaty (netto) [zł/mb]

40

225,08

50

217,95

65

198,00

 

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł