Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład prowadzi działalność w zakresie:
- utrzymania Cmentarza Komunalnego w Siemiatyczach przy ul. B. Głowackiego 71,
- odbioru odpadów komunalnych,
- odbioru surowców wtórnych,
- utrzymania i administracji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta Siemiatycze.


 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł