Fundusz rekultywacyjny

Informujemy, iż zgodnie z art. 137 ust. 2 oraz 244 ustawy z dnia 14 grudnia (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) w Przedsiębiorstwie został utworzony fundusz rekultywacyjny dla zarządzanego przez nas składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Siemiatyczach.

10

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł