Wykonanie modelu sieci wodociągowej na terenie miasta Siemiatycze - dostawa armatury wodociągowej, przepływomierzy, przetworników ciśnienia, modułów telemetrycznych GPRS wraz z instalacją, konfiguracją i wpięciem do istniejącego w Przedsiębiorstwie system

Wykonanie modelu sieci wodociągowej na terenie miasta Siemiatycze - dostawa armatury wodociągowej, przepływomierzy, przetworników ciśnienia, modułów telemetrycznych GPRS wraz z instalacją, konfiguracją i wpięciem do istniejącego                    w Przedsiębiorstwie systemu SCADA

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł