Obsługa geodezyjna Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w 2019 roku

Obsługa geodezyjna Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w 2019 roku

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularze ofertowe

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł