Sukcesywna dostawa armatury na potrzeby utrzymania sieci wod-kan dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w roku 2019

Sukcesywna dostawa armatury na potrzeby utrzymania sieci wod-kan dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.                  z siedzibą w Siemiatyczach w roku 2019

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferowy

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł