Sukcesywna dostawa wodomierzy mechanicznych wraz z armaturą przyłączeniową i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w roku 2019

Sukcesywna dostawa wodomierzy mechanicznych wraz z armaturą przyłączeniową i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w roku 2019

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Wzór umowy

W związku z dostrzeżonymi rozbieżnościami pomiędzy OPZ a Formularzem cenowym Zamawiający zamieszcza poprawiony

FORMULARZ CENOWY

Wyjaśnienie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł