Dostawa odzieży roboczej. Część 1

Dostawa odzieży roboczej. Część 1

Zapytane ofertowe

Formularz cenowy

Wzór umowy

Logo PK

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł