Dostawa walca wibracyjnego

Dostawa walca wibracyjnego

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł