Regeneracja wierteł

Regeneracja wierteł do wyrobów betonowych i żelbetowych o średnicy DN50-1500mm w 2019 r. wraz z odbiorem i dostawą

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł