Aktualności - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Aktualności

Pocztówka z życzeniami

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14.11.2019 w godzinach 8.00-10.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Kościuszki, Polnej (odcinek od ul. Kosciuszki), Gilewskiego, Konopnickiej, Kraszewskiego i Armii Krajowej (odcinek od rzeki Kamionka do ZP Pronar Filia Siemiatycze).

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, iż w celu zapewnienia wysokiej jakości usług odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz żużlu i popiołu zostaje przesunięty z dnia 31 grudnia 2018r. (poniedziałek) na dzień 28 grudnia 2018r. (piątek).

Zgodnie z §24 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Siemiatycze stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/283/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 sierpnia 2018 r., Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. „Dostawa i montaż lampy UV na Stację Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej 36 w Siemiatyczach” polegającej na montażu sterylizatora UV do wody pitnej w nocy z 19 na 20 listopada 2018 r., w godzinach od 23.00 do 5.00, mogą wystąpić przerwy i ograniczenia w dostawie wody z miejskiej sieci wodociągowej w Siemiatyczach.

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów