Aktualności - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH !

W uzgodnieniu z Powiatowym Inspektowem Sanitarnym w Siemiatyczach, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że zaopatrzenie w wodę do spożycia w Siemiatyczach jest zagrożone zanieczyszczeniem. Aby uniknąć wszelkich szkód, przestrzegajcie Państwo następujących wskazówek:

WAŻNA INFORNIACJA DLA WSZYSTKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH !

W uzgodnieniu z Powiatowym Inspektowem Sanitarnym w Siemiatyczach, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że zaopatrzenie w wodę do spożycia w Siemiatyczach jest zagrożone zanieczyszczeniem. Aby uniknąć wszelkich szkód, przestrzegajcie Państwo następujących wskazówek:

W nawiązaniu do komunikatu WSSE w Białymstoku Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.11.2017 r. (sobota), opierając się na nieoficjalnej informacji uzyskanej telefonicznie z PSSE w Siemiatyczach dotyczącej jakości wody, wdrożyło procedury naprawcze dotyczące poprawy jakości wody polegające na dezynfekcji wody w sieci wodociągowej podchlorynem sodu (w bezpiecznej dla zdrowia ilości 0,3 mg/l) i płukaniu sieci, o których poinformowało mieszkańców na stornie internetowej. Ponadto przed dezynfekcją pobrano próby wody sieciowej i wysyłano w celu określenia parametrów bakteriologicznych do laboratorium akredytowanego w Białymstoku.

Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że woda dostarczana z ujęcia wody Siemiatycze jest czasowo poddawana chlorowaniu w celu stabilizacji parametrów.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. niniejszym informuje, iż z dniem 01.08.2017 roku obowiązuje nowa Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.34.2016.2017.TSI z dnia 14 lipca 2017r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, iż Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXI/192/17 z dnia 27 maja 2017 r. zatwierdzenia została taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów