Aktualności - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Aktualności

Jednym z punktów podczas przyjazdu przedstawicieli Komisji Europejskiej do naszego regionu była wizyta w biogazowni Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Siemiatyczach. Wolfgang Münch dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej oraz Marcin Gasiuk, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej na zaproszenie Piotra Siniakowicza burmistrza Siemiatycz oraz Bogusława Zduniewicza prezesa PK Siemiatycze odwiedzili inwestycję, która powstała dzięki dotacji z RPO. W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno oraz zastępca burmistrza Siemiatycz Henryk Czmut.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach uprzejmie informuje, iż od 01.06.2016 roku udostępnia Państwu usługę, jaką jest E-FAKTURA.

E-Faktura jest propozycją skierowaną zarówno do dużych firm czy instytucji, jak i do Odbiorców indywidualnych. Można z niej korzystać w każdym miejscu i o każdej porze - wystarczy mieć dostęp do internetu i komputera. Faktura elektroniczna zastąpi tradycyjną fakturę papierową. Przesyłana jest do Odbiorcy usług na wskazany adres e-mail.

Zakończyły się prace przy realizacji zamówienia publicznego pn.: „Budowa dwuprzewodowej, preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz kompaktowych, dwufunkcyjnych węzłów cieplnych na osiedlu „Sady" w Siemiatyczach".

Informujemy, że na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Rada Miasta Siemiatycze podjęła w dniu 15.06.2016r. uchwałę nr XX/129/16 na mocy której od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2017r. obowiązywać będą takie same stawki opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki jak w okresie od 1.09.2015 do 31.08.2016r regulowane uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr XII/59/15 z dnia 2 lipca 2015r.

Podczas XI Międzynarodowych Siemiatyckich Targów Pogranicza Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zajęło I miejsce w konkursie na Najlepsze Stoisko Wystawowe w kategorii NARGODA PUBLICZNOŚCI. Podczas imprezy spółka będąca m.in. producentem prefabrykatów betonowych i żelbetowych zaprezentowała swoje wyroby oraz usługi.

27 czerwca rozpoczęliśmy prace inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 11 Listopada, Miłkowskiego, Letniej i Armii Krajowej w Siemiatyczach". Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Miasta Siemiatycze poprzez wzrost wyposażenia w system kanalizacji zbiorczej.

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów