Aktualności - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Aktualności

Informujemy, iż od 20.09.2021r. nastąpią zmiany w godzinach dostawy gazu propan-butan w butlach.

Nowe godziny pracy to:

poniedziałek-piątek: 7:00-15:00

sobota: nieczynne

PREZES

Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach

OGŁASZA

AUKCJĘ w rozumieniu art. 702 Kodeksu cywilnego

 na sprzedaż koparki kołowej ATLAS 1304, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

W dniu 4 czerwca 2021 roku Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach jest nieczynne.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach niniejszym informuje, iż od dnia 01.06.2021 r. na okres 36 miesięcy będzie obowiązywać nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemiatycze zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Znak: LU.RZT.70.123.2021.MW z dnia 21.05.2021 r.

Od dnia 17 maja 2021 r. PSZOK będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach 12:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-12:00.

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów