Ustawienia

PREZES
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach
Zaprasza do złożenia pisemnej oferty
w postępowaniu na sprzedaż środków trwałych,
stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż samochodu ciężarowego marki IVECO Model AT 260 S42 Stralis E5 26,0 t wersja Y/P

Przejdź do postępowania

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów