Przetargi i zamówienia - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zamówienia publiczne i przetargi

Kategoria: Zamówienia do 130.000 złotych

Obsługa geodezyjna w roku 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiootu zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy

Kategoria: Rok 2021

Dotyczy projektu: „Dostawa złoża odsiarczalników dla potrzeb biogazowni

Zapytanie oferowe

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamównia

Rozstrzygnięcie

Kategoria: Rok 2021

Materiał Video

Kategoria: Rok 2021

Kategoria: Rok 2021

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów