Przetargi i zamówienia - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zamówienia publiczne i przetargi

Kategoria: Zamówienia do 130.000 złotych

Dotyczy projektu: „Dostawa samochodu ciężarowego betonomieszarki”.

Zapytanie Ofertowe

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Rozstrzygnięcie

Kategoria: Zamówienia do 130.000 złotych

Wykonanie i dostawa formy do produkcji żelbetowych pokryw do kręgów DN1500mm

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie

Kategoria: Zamówienia do 130.000 złotych

Sukcesywna dostawa wodomierzy mechanicznych wraz z armaturą przyłączeniową i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w 2022 roku

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamównia

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie

 

 

Kategoria: Zamówienia do 130.000 złotych

Wykonanie rekonstrukcji studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej 36 w Siemiatyczach

Zapytanie ofertowe

Opis przeedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz oferty

Materiał z inspekcji studni

Rozstrzygnięcie

Kategoria: Rok 2022

Wykonanie i dostawa formy do produkcji żelbetowych pokryw do kręgów DN1500mm

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Unieważnienie

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów