Dostawa samochodu ciężarowego betonomieszarki. - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zamówienia do 130.000 złotych

Dostawa samochodu ciężarowego betonomieszarki.

Dotyczy projektu: „Dostawa samochodu ciężarowego betonomieszarki”.

Zapytanie Ofertowe

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Rozstrzygnięcie

Kategoria: Zamówienia do 130.000 złotych
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów