Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową. - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zamówienia do 130.000 złotych

Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową.

Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie

Kategoria: Zamówienia do 130.000 złotych
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów