Sukcesywna dostawa wodomierzy mechanicznych wraz z armaturą przyłączeniową i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w 2021r. - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zamówienia do 130.000 złotych - 2020 r.

Sukcesywna dostawa wodomierzy mechanicznych wraz z armaturą przyłączeniową i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w 2021r.

Kategoria: Rok 2020
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów