Dostawa złoża odsiarczalników dla potrzeb biogazowni - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zamówienia do 130.000 złotych - 2021 r.

Dostawa złoża odsiarczalników dla potrzeb biogazowni

Dotyczy projektu: „Dostawa złoża odsiarczalników dla potrzeb biogazowni

Zapytanie oferowe

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamównia

Rozstrzygnięcie

Kategoria: Rok 2021
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów