Wykonanie rekonstrukcji studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej 36 w Siemiatyczach - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zamówienia do 130.000 złotych

Wykonanie rekonstrukcji studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej 36 w Siemiatyczach

Wykonanie rekonstrukcji studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej 36 w Siemiatyczach

Zapytanie ofertowe

Opis przeedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz oferty

Materiał z inspekcji studni

Rozstrzygnięcie

Kategoria: Zamówienia do 130.000 złotych
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów