Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies? ROZUMIEM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

którego przedmiotem jest robota budowlana pod nazwą:

"Rozbudowa hali produkcyjnej, położonej w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 26

Część I – roboty budowlane w zakresie robót żelbetowych posadowienia projektowanego budynku

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Ogłoszenie

Część I - Instrukcja dla Wykonawców

Część II - Wzór Umowy

Część III - Dokumentacja projektowa

1, 2, 3, 4

Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych


Pytania i odpowiedzi

2018-11-27

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł