Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies? ROZUMIEM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.)

którego przedmiotem jest robota budowlana pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 11 Listopada, Miłkowskiego, Letniej

i Armii Krajowej w Siemiatyczach

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 Ogłoszenie o zamówieniu

Część I

Instrukcja dla Wykonawców

Załączniki do IDW w wersji edytowalnej

 

Część II

Wzór umowy

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Część III

PROJEKT BUDOWLANY

  1. ulicy 11 Listopada (dz.960) na odcinku od ul. Miłkowskiego do ul. Armii Krajowej
  2. ulicy 11 Listopada (dz.960)
  3. ulic Miłkowskiego (dz. 1145, 1303/1, 1146/24), Letniej (dz. 1146/13), i na działkach 1144/14 i 1146/21
  4. ulicy Armii Krajowej (dz. 884)
  5. działek ozn. nr geod. 929, 959/1, 955/7, 955/6
  6. działek ozn. nr geod. 2868 i 2869/2
  7. działek ozn. nr geod. 919, 920, 1051/1, 1051/2, 921, 922, 923, 924, 925/1, 925/2, 926, 927, 928, 929
  8. przedmiary

Część IV

Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych

 

Pytania i odpowiedzi

2016.06.01

Plan sytuacyjny

2016.06.03

Informacja

 Informacja z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985, BDO 000006197

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł