Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies? ROZUMIEM

Zestaw logotypow kolor

   

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn.Dz. U. z 2013 r. poz. 907.)

którego przedmiotem jest robota budowlana pod nazwą:

Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu Kompleksowe wykonanie biogazowni zgodnie z projektem budowlanym

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Ogłoszenie
Instrukcja dla Wykonawców

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia
Projekt Budowlany

Tom I, Tom II, Tom III, Tom IV, Tom V, Tom VI

Projekt wykonawczy

Tom I, Tom IIa, Tom IIb, TOM IIB nowy TOM IIB (2) Tom III,Tom III (2) Tom IV, Tom V, Dokumentacja geodezyjna

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Pytania i odpowiedzi

2013.10.09

2013.10.10

2013.10.14

2013.10.15

 OGŁOSZENIE
2013.10.16
2013.10.22
Materiały dodatkowe
2013.10.23
2013.10.24
Informacja z otwarcia ofert
ROZSTRZYGNIĘCIE
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985, BDO 000006197

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł