Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies? ROZUMIEM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)

którego przedmiotem jest robota budowlana pod nazwą:

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Siemiatycze – Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicach:

Kościuszki, Polnej i Fabrycznej w Siemiatyczach”

Wartość zamówienia: mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 OGŁOSZENIE
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiar
 Część I
 Instrukcja dla Wykonawców
Część II
Wzór umowy
Część III
Dokumentacja projektowa
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
Część IV
Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych
Pytania i odpowiedzi
 2014-10-29
 2014-10-29 cd.
 2014-11-03
 2014-11-04, IDW Załączniki
 2014-11-13
 Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985, BDO 000006197

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł