Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies? ROZUMIEM

 

Rodzaje odpadów przyjmowanych do unieszkodliwiania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Siemiatyczach

L.p.

Rodzaj odpadu

Kod

1

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15 02 03

2

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 12

3

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 02 16

4

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 81 02

5

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

16 82 02

6

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 80

7

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 81

8

Inne niewymienione odpady

17 01 82

9

Szkło

17 02 02

10

Tworzywa sztuczne

17 02 03

11

Odpadowa papa

17 03 80

12

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 04 11

13

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 06

14

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony 17 05 07

17 05 08

15

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 04

16

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

17 09 04

17

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 01

18

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 02

19

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 05 03

20

Inne niewymienione odpady

19 05 99

21

Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 09

22

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 12 12

23

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 02 03

24

Odpady z targowisk

20 03 02

25

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 04

26

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 06

27

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

28

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

20 03 99

 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013.21) wytwórca bądź posiadacz odpadów może je przekazać wyłącznie podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne na gospodarowanie odpadami.

Informujemy, iż zgodnie z art. 109 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013.21) przed przekazaniem odpadów na składowisko należy sporządzić podstawową charakterystykę odpadów i przekazać ją zarządzającemu składowiskiem. W ramach współpracy oferujemy pomoc w sporządzeniu podstawowej charakterystyki oraz karty przekazania odpadów.

Przed przekazaniem odpadów na składowisko zgodnie z art. 113 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013.21) należy przedstawić testy zgodności wykonane przez akredytowane laboratorium. Testy zgodności wykonuje się co najmniej raz na 12 miesięcy. Kryteria dopuszczania odpadów na składowisko są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.01.2013 r. (Dz. U. 2013.38). W ramach współpracy wskażemy Państwu znane nam laboratoria.

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985, BDO 000006197

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł