Start

Nowa taryfa dla ciepła

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. niniejszym informuje, iż z dniem 01.08.2017 roku obowiązuje nowa Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.34.2016.2017.TSI z dnia 14 lipca 2017r. Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 14.07.2017 r. pod pozycją 2839.

(treść taryfy)

Nowa Taryfa 2017/2018 na wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, iż Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXI/192/17 z dnia 27 maja 2017 r. zatwierdzenia została taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

(treść uchwały)

Goście z Brukseli odwiedzili biogazownię

Jednym z punktów podczas przyjazdu przedstawicieli Komisji Europejskiej do naszego regionu była wizyta w biogazowni Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Siemiatyczach. Wolfgang Münch dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej oraz Marcin Gasiuk, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej na zaproszenie Piotra Siniakowicza burmistrza Siemiatycz oraz Bogusława Zduniewicza prezesa PK Siemiatycze odwiedzili inwestycję, która powstała dzięki dotacji z RPO. W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno oraz zastępca burmistrza Siemiatycz Henryk Czmut. 

 

1

 

Czytaj więcej...

E-faktury

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach uprzejmie informuje, iż od 01.06.2016 roku udostępnia Państwu usługę, jaką jest E-FAKTURA.

E-Faktura jest propozycją skierowaną zarówno do dużych firm czy instytucji, jak i do Odbiorców indywidualnych. Można z niej korzystać w każdym miejscu i o każdej porze - wystarczy mieć dostęp do internetu i komputera. Faktura elektroniczna zastąpi tradycyjną fakturę papierową. Przesyłana jest do Odbiorcy usług na wskazany adres e-mail.

E-faktura jest prawnie uznaną formą rozliczenia, a wysłanie drogą elektroniczną w pliku PDF zastępuje przesłanie listem faktury papierowej. Aby korzystać z E-Faktury niezbędne jest posiadanie adresu e-mail oraz bezpłatnego programu do przeglądania plików PDF - np. Adobe Acrobat Reader

 

e-faktury

 

Czytaj więcej...

Polepszenie standardów dostawy energii cieplnej

Zakończyły się prace przy realizacji zamówienia publicznego pn.: „Budowa dwuprzewodowej, preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz kompaktowych, dwufunkcyjnych węzłów cieplnych na osiedlu „Sady" w Siemiatyczach". Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum, którego liderem jest PRESYSTEM Sp. z o.o. mająca siedzibę w Rzeszowie, a partnerem Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANTEX. Wartość inwestycji to 1.232.000,00 zł netto. W jej ramach wykonano 691 metrów dwuprzewodowej preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz 16 dwufunkcyjnych kompaktowych węzłów cieplnych. Celem inwestycji jest polepszenie standardów dostawy energii cieplnej, jak również zmniejszenie strat przesyłowych ciepła.

 

main

 

 

Ceny wody i ścieków bez zmian !

Informujemy, że na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Rada Miasta Siemiatycze podjęła w dniu 15.06.2016r. uchwałę nr XX/129/16 na mocy której od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2017r. obowiązywać będą takie same stawki opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki jak w okresie od 1.09.2015 do 31.08.2016r regulowane uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr XII/59/15 z dnia 2 lipca 2015r.

Poniżej linki do w/w uchwał.

Uchwała XX/129/16
UchwałaX II/59/15

Treść Taryfy

 

NAGRODA PUBLICZNOŚCI dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Podczas XI Międzynarodowych Siemiatyckich Targów Pogranicza Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zajęło I miejsce w konkursie na Najlepsze Stoisko Wystawowe w kategorii NARGODA PUBLICZNOŚCI. Podczas imprezy spółka będąca m.in. producentem prefabrykatów betonowych i żelbetowych zaprezentowała swoje wyroby oraz usługi.

 

main

 

 

Czytaj więcej...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siemiatyczach.

27 czerwca rozpoczęliśmy prace inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 11 Listopada, Miłkowskiego, Letniej i Armii Krajowej w Siemiatyczach". Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Miasta Siemiatycze poprzez wzrost wyposażenia w system kanalizacji zbiorczej. W dniu 5 lipca została podpisana umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z .o.o. w Siemiatyczach reprezentowanym przez Bogusława Zduniewicza, Prezesa Zarządu a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku reprezentowanym przez Piotra Dzierżanowskiego, Prezesa Zarządu, oraz Mariana Magnuszewskiego, Zastępcę Prezesa Zarządu na dofinansowanie ww. inwestycji w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach.

1 
Od lewej: Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku- Marian Magnuszewski, Burmistrz miasta Siemiatycze- Piotr Siniakowicz,
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.- Bogusław Zduniewicz, Prezes WFOŚiGW w Białymstoku Piotr Dzierżanowski

 

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców osiedla „Sady”

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami rozpoczęła się realizacja inwestycji budowy sieci i węzłów ciepłowniczych na osiedlu „Sady"., która zgodnie z harmonogramem potrwa do 31.08.2016 r.
Budowa niesie za sobą szereg utrudnień- przede wszystkim- utrudnienia w poruszaniu się po osiedlu, a także przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej, za które przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Jednocześnie Spółka otrzymała od Wykonawcy zapewnienie, iż dołoży wszelkich starań, by utrudnienia wynikające z budowy dotknęły mieszkańców osiedla w jak najmniejszym stopniu.

P1090600Budowa sieci ciepłowniczej na osiedlu „Sady"

Od 1 czerwca 2016 roku dostępna nowa usługa: e-faktura

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach uprzejmie informuje, iż z dniem 01.06.2016 roku udostępnia Państwu nową usługę, jaką jest E-FAKTURA.

E-Faktura jest propozycją skierowaną zarówno do dużych firm czy instytucji, jak i do Odbiorców indywidualnych. Można z niej korzystać w każdym miejscu i o każdej porze - wystarczy mieć dostęp do internetu i komputera. Faktura elektroniczna zastąpi tradycyjną fakturę papierową. Przesyłana jest do Odbiorcy usług na wskazany adres e-mail.

 

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł