Dostawa odzieży roboczej. Część 2

Dostawa odzieży roboczej. Część 2.

Zapytanie ofertowe

Formularz Cenowy

Wzór umowy

Logo PK

Załacznik - czapka

Załącznik - koszulka

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł