WYKONANIE FUNDAMENTU POD WIBROPRASĘ DO PRODUKCJI KRĘGÓW Z BETONU C30/37

Wykonanie fundamentu pod wibroprasę do produkcji kręgów z betonu C30/37 zgodnie z załączoną dokumentacją, w nowo rozbudowywanym budynku produkcyjnym przy ulicy Armii Krajowej 26

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Dokumentacja projektowa

1, 2, 3, 4

Rozstrzygnięcie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł