Informacja o cenach ciepła - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Aktualności

Informacja o cenach ciepła

W związku z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 295) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach w załączeniu przedstawia informację o cenach ciepła dla grup odbiorców ujętych w wyżej wymienionej ustawie w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.  

(treść załącznika)

 

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów