Zamówienia do 130.000 złotych - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zamówienia do 130.000 złotych

Kategoria: Zamówienia do 130.000 złotych

Wykonanie rekonstrukcji studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej 36 w Siemiatyczach

Zapytanie ofertowe

Opis przeedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz oferty

Materiał z inspekcji studni

Kategoria: Zamówienia do 130.000 złotych

Wykonanie i dostawa formy do produkcji żelbetowych pokryw do kręgów DN1500mm

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Kategoria: Zamówienia do 130.000 złotych

Obsługa geodezyjna w roku 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiootu zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy

Kategoria: Rok 2021

Dotyczy projektu: „Dostawa złoża odsiarczalników dla potrzeb biogazowni

Zapytanie oferowe

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamównia

Rozstrzygnięcie

Kategoria: Rok 2021

Strona 1 z 22

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów