Projekt pod tytułem Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Projekty

Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Siemiatyczach

Opis i cel projetu:

W ramach projektu  "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Siemiatyczach" planuje się podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, który obejmuje ulicę Żeromskiego i część ulic: 11 Listopada, Anny Jabłonowskiej, Annopolskiej. W roku 2012 zakończono budowę kolektora  kanalizacji sanitarnej.

Podłączenie budynków zlokalizowanych przy wyżej wymienionych ulicach do zbiorczego systemu kanalizacyjnego pozwoli na bezpośredni odpływ ścieków bytowo- gospodarczych systemem kanalizacyjnym do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Siemiatycze.

 1. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele społeczno- gospodarcze:
  1. cele jakościowe:
   • wzrost liczby mieszkańców obsługiwanej przez system kanalizacyjny,
   • osiągnięcie stopnia oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami Dyrektywy UE i prawa polskiego
   • redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do gleby, wód podziemnych oraz wód powierzchniowych
   Powyższe cele jakościowe zrealizowane będą poprzez zwiększenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do kanalizacji sanitarnej    aglomeracji Siemiatycze - przyrost o około 249 RLM
  2. cele strategiczne:

   Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej miasta Siemiatycze do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

   Realizacja przedsięwzięcia ograniczy zrzut ścieków do miejscowych cieków wodnych przyczyniając się do podniesienia czystości tych wód. Skanalizowanie częściowe miasta pozwoli także częściowo wyeliminować niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi poprzez nieszczelne szamba lub nielegalne opróżnianie szamb zwłaszcza przy domkach jednorodzinnych. Bezpośrednim efektem realizacji przedsięwzięcia będzie oczyszczanie ścieków w ilości powiększonej o około 25 m3/dobę pochodzących od mieszkańców,

 2. Okres realizacji:

  W dniu 30 maja 2012 roku została podpisana umowa na wykonanie  projektu pn.: "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Siemiatyczach". Zakończenie realizacji projektu- 31.08.2012 roku.

 3. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia:

   Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o., ul. Armii Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze.

 4. Tytuł projektu:

   "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Siemiatyczach".

 5. Koszt całkowity przedsięwzięcia: 83018,75 PLN.
 6. Wysokość dofinansowania  w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 37250,00 PLN.

 

KONTAKT:

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26
tel.: 85 655-25-77, fax: 85 655 27 54

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów