Ustawienia

Slide 1
Slide 1

Główną działalnością Zakładu Energetyki Cieplnej jest wytwarzanie i przesyłanie ciepła dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na obszarze miasta Siemiatycze, zgodnie z koncesjami udzielonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 • Wytwarzanie ciepła - z dnia 21.01.1999 r., nr WCC/739/623/U/OWA/99/IR,
 • Przesyłanie i dystrybucję ciepła – z dnia 21.01.1999 r. nr PCC/771/623/U/OWA/99/IR .

Zakres prac w ramach prowadzonej działalności obejmuje:

 • eksploatację urządzeń ciepłowniczych,
 • zarządzanie i sterowanie siecią ciepłowniczą,
 • realizację inwestycji ciepłowniczych,
 • wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w ciepłownictwie,
 • wydawanie warunków podłączenia do sieci cieplnych,
 • wykonywanie podłączeń do sieci cieplnej,
 • wydawanie warunków technicznych uzbrojenia terenu.

Pod administracją Zakładu Energetyki Cieplnej pozostaje:

 1. Pięć lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym o łącznej mocy zainstalowanej 11,772 MW.
 2. Sieć ciepłownicza o łącznej długości wraz z przyłączami 7,7 km, w tym 7,5 km sieci wykonane jest w technologii rur preizolowanych.

Podstawowym celem działalności Zakładu Energetyki Cieplnej jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie prowadzonej działalności.

Ponadto Zakład prowadzi ciągłe działania na rzecz:

 • stałego doskonalenia metod obsługi klienta,
 • poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego,
 • systematycznej poprawy efektywności energetycznej źródeł energii cieplnej i systemu ciepłowniczego poprzez stosowanie nowoczesnej technologii w modernizowanych kotłowniach, budowę sieci w technologii rur preizolowanych,
 • systematycznego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych zatrudnionych w zakładzie pracowników.

Zakład Energetyki Cieplnej realizuje inwestycje modernizacyjne i rozwojowe istniejącego systemu ciepłowniczego.

W latach 2012-2014 należały do nich:

 1. Połączenie dwuprzewodową, preizolowaną siecią ciepłowniczą o długości 291 mb kotłowni K-2 „Tarasy I” z kotłownią K-4 „Tarasy II”, a tym samym eliminacja jednej osiedlowej kotłowni węglowej,
 2. Wymiana na osiedlu „Górne” kanałowej, czeroprzewodowej sieci ciepłowniczej na sieć dwuprzewodową, wykonaną w technologii preizolowanej o długości 648 mb,
 3. Połączenie dwuprzewodową, preizolowaną siecią ciepłowniczą o długości 228 mb kotłowni K-12 „Czysta Dolina” z siecią ciepłowniczą osiedla „Górne”, a tym samym eliminacja jednej osiedlowej kotłowni gazowo-olejowej,
 4. Budowa kompaktowych, dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych osiedla „Górne” o mocach w zakresie
  c.o.- 69-157 kW, c.w.u.- 60-110 kW, w ilości 10 szt.

Lata 2015-2018:

 1. Budowa dwuprzewodowej preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych na osiedlu „SADY” w Siemiatyczach.
 2. Budowa dwuprzewodowej preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych na osiedlu „WYSOKIE” w Siemiatyczach.
 3. Budowa dwuprzewodowej preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych na osiedlu „TARASY” w Siemiatyczach.

Lata 2019-2020

 1. Budowa dwuprzewodowej preizolowanej sieci ciepłowniczej łączącej kotłownię K-10 „WYSOKIE” ze studnią ST1 w obrębie ulicy Andersa

Lata 2021-2023

 1. Modernizacja kotłowni węglowej K-10 „Wysokie” na kotłownię opalaną gazem ziemnym wysokometanowymo mocy 2,72 MW.
 2. Modernizacja kotłowni węglowej K-4 „Tarasy” na kotłownię opalaną gazem ziemnym wysokometanowymo mocy 3,637 MW.
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów