Edukacja ekologiczna - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Slajd 1
Slajd 1

Edukacja ekologiczna

Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie,
na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie,
gdy życia na Ziemi nie stanie.

I. Oksińska

„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

Narastająca dewastacja przyrody objawiająca się zanieczyszczaniem lasów, gleby, zatruwaniem powietrza i wody a także jednoczesne pragnienie ochrony środowiska sprawia, że edukacja na temat odpowiedniej segregacji odpadów oraz racjonalnego gospodarowania zasobem wody powinna w dużym stopniu być częścią edukacji ogólnorozwojowej w życiu dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Zdecydowanie już od najmłodszych lat należy dążyć do wyuczenia nawyków powodujących powstrzymanie dalszej degradacji przyrody.

Edukacja ekologiczna ukazuje zależność człowieka od środowiska oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Widząc potrzebę edukacji ekologicznej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. podejmuje się świadomej i zamierzonej, działalności ekologicznej wobec dzieci i młodzieży przy ich aktywnym udziale.

„Każda najdłuższa nawet podróż, rozpoczyna się od jednego, pierwszego kroku. Również podróż do czystego, przyjaznego nam świata, jaki pragnęlibyśmy widzieć wokół siebie!”.

Spotkasz nas na:

 • Ekozajęciach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym
  • Ekopogdanki o segregacji odpadów
  • Ekopogadanki o oszczędzaniu wody
  • Wodne laboratorium (eksperymenty z wodą)
  • Zajęcia terenowe przedszkolaków na oczyszczalni ścieków
  • Zajęcia terenowe przedszkolaków na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta
 • Ekozajęciach edukacyjnych skierowanych do uczniów klas I-III
  • Ekopogdanki o segregacji odpadów
  • Ekopogadanki o oszczędzaniu wody
  • Wodne laboratorium (eksperymenty z wodą)
  • Zajęcia terenowe uczniów na oczyszczalni ścieków
  • Zajęcia terenowe uczniów na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta
 • Liczne Ekokonkusy towarzyszące dla stoiska firmowego Przedsiębiorstwa Komunalnego wystawianego podczas miejskich imprez.
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów