Taryfy i koncesje - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zakład Energetyki Cieplnej

Koncesje

TARYFA DLA CIEPŁA

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.36.2023.EBo DKN 623 z dnia 12 stycznia 2024 roku, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło pod pozycją 8(2767) z dnia 12 stycznia 2024 r., obowiązująca od 1 lutego 2024 roku.

 

KONCESJA NA WYTWARZANIE CIEPŁA

z dnia 21.01.1999 roku.

 • Nr WCC/739/623/U/OWA/99/IR zmieniona
 • decyzją z dnia 10.09.2001 roku Nr WCC/739A/623/W/3/2001/BK,
 • decyzją z dnia 18.11.2005 roku Nr WCC/739B/623/W/OLB/2005/MSZ
 • decyzją z dnia 25.01.2008 roku Nr WCC/739-ZTO/623/W/OLB/2008/TS
 • decyzją z dnia 02.08.2012 roku Nr WCC/739-ZTO-A/623/W/OLB/2012/JD
 • decyzją z dnia 30.06.2015 roku Nr WCC/739-ZTO-B/623/W/OLB/2015/MSz2
 • decyzją z dnia 26.10.2017 roku Nr OLB.4110.47.2017.RD
 • decyzją z dnia 11.03.2022 roku Nr OLB.4110.1.2022.MSz2
 • decyzją z dnia 05.01.2024 roku Nr OLB.4110.14.2023.EBo

KONCESJA NA PRZESYŁANIE I DYSTRYBUCJĘ CIEPŁA

z dnia 21.01.1999 roku.

 • Nr PCC/771/623/U/OWA/99/IR
 • Zmieniona decyzją z dnia 18.11.2005 roku Nr PCC/771A/623/W/OLB/2005/MSZ
 • decyzją z dnia 25.01.2008 roku Nr PCC/771-ZTO-A/623/W/OLB/2008/TS
 • decyzją z dnia 02.08.2012 roku Nr PCC/771-ZTO-A/623/W/OLB/2012/JD
 • decyzją z dnia 30.06.2015 roku Nr PCC/771-ZTO-B/623/W/OLB/2015/MSz2
 • decyzją z dnia 26.10.2017 roku Nr OLB.4110.48.2017.RD
 • decyzją z dnia 09.01.2024 roku Nr OLB.4110.1.2024.EBo

Załączniki do pobrania:

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów