Fundusz rekultywacyjny - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zakład Oczyszczania Miasta - Składowisko

Fundusz rekultywacyjny

Pliki do pobrania:

Informujemy, iż zgodnie z art. 137 ust. 2 oraz 244 ustawy z dnia 14 grudnia (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) w Przedsiębiorstwie został utworzony fundusz rekultywacyjny dla zarządzanego przez nas składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Siemiatyczach.

 

Zarządzanie Nr 10/2013
Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach
z dnia 22 lipca 2013r.
w sprawie utworzenia funduszu rekullywacyjnego

Na podstawie art. 137 ust. 2 oraz 244 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21) o odpadach zarządzam co następuje:

& 1

Tworzy się fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów komunalnych innych innych niż niebezpieczne i obojętne w Siemiatyczach położonego w kierunku południowo-zachodnim od miasta Sierniatyczs, tzw. „Rososze", na którym gromadzi się środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją nadzorem oraz monitoringiem.

Fundusz rekultywacyjny, ma formę utworzonej rezerwy, na której księguje się środki w wysokości 4,00zI/Mg przyjętych odpadów na składowisko. Środki przeksięgowuje się w systemie kwartalnym na podstawie przekazanych przez Zakład Oczyszczania Miasta wyliczeń.

& 2

Zarządzenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronic internetowej Spółki.

& 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2013r.

Prezes Zarządu
mgr Janusz Żoch

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów