Zakład Produkcyjno Handlowy - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Slajd 1
Slajd 1

Zakład Produkcyjno Handlowy

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach oprócz działalności komunalnej zajmuje się produkcją szerokiej gamy prefabrykatów betonowych i żelbetowych oraz betonu towarowego. Działalność ta realizowana jest poprzez Zakład Produkcyjno – Handlowy wchodzący w struktury PK Siemiatycze.

Głównym sortymentem produkowanym w Zakładzie Produkcyjno – Handlowym są prefabrykowane betonowe oraz żelbetowe elementy studni (m.in. kręgi, pokrywy, pierścienie odciążające, zwężki). W zakładzie produkowane są także rury, bloczki, płyty drogowe PDS oraz JOMB, elementy stropu Teriva, wyroby według KPED jak wyloty kolektorów, osadniki przy wylocie do studni, wyloty drenu oraz inne elementy według indywidualnego zamówienia klienta. Zakład specjalizuje się również w produkcji betonu towarowego, stabilizacji gruntu cementem i mieszanki związanej cementem.

W procesie produkcyjnym korzystamy tylko i wyłącznie z najwyższej jakości surowców posiadających stosowne certyfikaty. Produkujemy wyroby zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami PN–EN oraz krajowymi ocenami technicznymi, które pozwalają znakować wyroby znakiem CE i B. Na wszystkie produkowane przez nas wyroby wydajemy świadectwa jakości: deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych. W zakładzie Produkcyjno Handlowym funkcjonuje system Zakładowej Kontroli Produkcji, nad którym nadzór prowadzi Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Wyprodukowane wyroby badane są w zakładowym laboratorium w celu potwierdzenia jakości oraz parametrów trwałościowych. Dodatkowo w zakresie specjalistycznych badań współpracujemy m.in. z laboratoriami firm współpracujących: Cement Ożarów S.A., SIKA Poland i inne. Wypracowana w naszym zakładzie wieloletnim doświadczeniem technika procesu przygotowania mieszanki betonowej oraz formowania wyrobów zapewnia najwyższą jakość produkowanych wyrobów.

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów