Aktualności - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Aktualności

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach ogłasza aukcję w rozumieniu art. 70 2 Kodeksu cywilnego na sprzedaż środków trwałych i przedmiotów, stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

(treść aukcji)

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach ogłasza aukcję w rozumieniu art. 70 2 Kodeksu cywilnego na sprzedaż środków trwałych i przedmiotów, stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

(treść aukcji)

Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. niżej wymienionych Odbiorców będą obowiązywały ceny ciepła z rekompensatą:

- Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Siemiatyczach ( na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy);

- Przedszkole nr 5, Szkoła Podstawowa nr 3 ( na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy).                   

Ceny ciepła z rekompensatą

Zgodnie z art. 3 ust. 3  ustawy średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą wynosi:

- 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;

- 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Są to ceny niższe w porównaniu do cen wynikających z obowiązującej taryfy dla ciepła.

Wyżej wymienionym średnim cenom ciepła z rekompensatą odpowiadają następujące ceny:

1. Dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym:

- cena ciepła - 143,80 zł/GJ;

- cena za zamówiona moc cieplną – 3369,63 zł/MW/m-c.

2. Dla ciepła wytwarzanego w węglowym źródle ciepła:

- cena ciepła - 85,61 zł/GJ;

- cena za zamówiona moc cieplną – 8578,43 zł/MW/m-c.

Odbiorcy wobec których zostaną zastosowane ceny ciepła z rekompensatą:

 A – Odbiorcy ciepła ze  źródeł opalanych gazem ziemnym:

(cena ciepła 143,80 zł/GJ, cena za zamówioną moc cieplną - 3369,63 zł/MW/m-c)

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa;

- Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o.;

- Przedszkole nr 5;

- Szkoła Podstawowa nr 3;

- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Wysoka 62;

- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Wysoka 64;

- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Wysoka 64A;

B – Odbiorcy ciepła ze  źródła opalanego węglem kamiennym:

(cena ciepła 85,61 zł/GJ, cena za zamówioną moc cieplną - 8578,43 zł/MW/m-c)

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa;

- Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o.;

 - Wspólnota Mieszkaniowa w Siemiatyczach ul. Szpitalna 6

 - Wspólnota mieszkaniowa SENIOR ul. 11 Listopada 35

 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Świętojańska 27

 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Świętojańska 29

 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. 11 Listopada 4

 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. 11 Listopada 6

 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Pałacowa 7

 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Pałacowa 9

 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Pałacowa 11

 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Pałacowa 13

 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Pałacowa 15

zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.14.2022.MSz2 DKN 623 z dnia 01 września  2022 roku, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło pod pozycją 556/2022 z dnia 1 września 2022 r., obowiązująca od 1 października 2022 roku.

Treść taryfy

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach informuje, iż z dniem 02.05.2022r. zaprzestaje sprzedaży gazu propan-butan w butli z opcją dowozu do klienta. Od tego dnia pod dotychczasowym numerem telefonu 510 197 530 zlecenia na butle z gazem przyjmuje oraz realizuje spółka GASPOL.
Bez zmian pozostaje sprzedaż gazu propan-butan na naszej stacji paliw przy ul. Armii Krajowej 26. Zapraszamy do skorzystania z naszej promocyjnej oferty cenowej.

277456095 1618664945181632 3767475344110913561 n277617867 1110992266412283 8160837192377697302 n

Informujemy, iż wszelkie oświadczenia dotyczące przeliczeń stawek cenowych z taryfy biznesowej na taryfę dla klientów indywidualnych zostały złożone w terminie. Pełna dokumentacja została wysłana niezwłocznie po uchwaleniu ustawy "o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu" i obecnie czekamy na odpowiedź. Dodatkowo pragniemy poinformować, że do tej pory ceny w taryfie biznesowej były niższe niż dla klientów indywidualnych. Niestety ostatnio nastąpił ich drastyczny wzrost,a wspomniana ustawa obniża je do poziomu cen dla klientów indywidualnych dla ściśle określonych odbiorców gazu ziemnego. Czekamy więc na decyzję od dostawcy gazu.

Strona 1 z 21

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów