Aktualności - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 lutego 2024 roku (piątek) biuro Przedsiębiorstwa Komunalnego będzie nieczynne.

Uprzejmie informujemy, że dzień 10 listopada 2023 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż środków trwałych, stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

(treść aukcji)

Od dnia 01.04.2023 r. będzie obowiązywała zmiana taryfy dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.2.2023.MSz2 z dnia 10.03.2023 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło z dnia 10.03.2023 r. Nr 115 (2303). Dla uprawnionych, zgodnie z ustawą, grup odbiorców w zakresie wytwarzania ciepła będą stosowane ceny z rekompensatą. (Informacja o cenach z rekompensatą)

W związku z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 295) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach w załączeniu przedstawia informację o cenach ciepła dla grup odbiorców ujętych w wyżej wymienionej ustawie w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.  

(treść załącznika)

 

Strona 1 z 22

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów