Aktualności - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Aktualności

W dniu 4 czerwca 2021 roku Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach jest nieczynne.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach niniejszym informuje, iż od dnia 01.06.2021 r. na okres 36 miesięcy będzie obowiązywać nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemiatycze zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Znak: LU.RZT.70.123.2021.MW z dnia 21.05.2021 r.

Od dnia 17 maja 2021 r. PSZOK będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach 12:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-12:00.

Informujemy, iż od dnia 16.03.2021 roku PSZOK będzie czynny także we wtorki w godzinach 12:00-18:00.

PREZES
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach

OGŁASZA
AUKCJĘ w rozumieniu art. 702 Kodeksu cywilnego

na sprzedaż środków trwałych i przedmiotów,stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

Strona 1 z 19

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów