Rok 2021 - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Zamówienia do 130.000 złotych - 2021 r.

Kategoria: Rok 2021

Dotyczy projektu: „Dostawa złoża odsiarczalników dla potrzeb biogazowni

Zapytanie oferowe

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamównia

Rozstrzygnięcie

Kategoria: Rok 2021

Kategoria: Rok 2021

Kategoria: Rok 2021

Kategoria: Rok 2021

Strona 1 z 2

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów