Wydarzenia - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Wydarzenia

Wydarzenia

logoue

 
16 grudnia 2013 r.
 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ukończyło pierwszy etap zadania pn. "Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepnej w skojarzeniu" - dostawa, montaż i uruchomienie instalacji do odwadniania osadów przefermentowanych w otwartych komorach fermentacyjnych
 
W wyniku prac zainstalowano kompletną linię do odwadniania osadów ściekowych z prasami ślimakowymi HUBER  RoS 3Q (zdjęcia poniżej).
 
prasa1
 
prasa2
 

  

 

9 grudnia 2013 r.

w siedzibie spółki została podpisana umowa na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru budowlanego i autorskiego przy realizacji projektu „Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu”

Usługę Inżyniera Kontraktu będzie pełnić Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ulicy Jana Kiepury 6.

 inzynier

 Od lewej: Wiceprezes ZDI - mgr inż. Zdzisław Ostasz oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach - Janusz Żoch


 

  

14 listopada 2013r.

w siedzibie Urzędu Miasta została podpisana umowa na kompleksowe wykonanie biogazowni zgodnie z projektem budowlanym. Przedsięwzięcie obejmuje budowę:

 

  • komór WKF,
  • budynku obsługowego,
  • instalacji biogazu,
  • sieci technologicznych,
  • komór spustowych KS1 i KS2 oraz komory czyszczakowej KCZ2,
  • instalacji elektrycznych AKPiA,
  • otwartej komory fermentacyjnej,
  • dróg i placów wewnętrznych

 

 

Wykonawcą inwestycji jest EKO-MTK Sp z o.o. z siedzibą w Brwinowie przy ulicy Kępińskiej 62.

 

Wartość inwestycji 8.496.000,00zł netto. Przewidywany termin zakończenia 31 marzec 2015r.

14listopad

od lewej: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach - Janusz Żoch, Burmistrz Miasta Siemiatycze - Piotr Siniakowicz, Prezes Zarządu EKO-MTK Sp. z o.o. w Brwinowie - Hubert Krawczyk

 


 

 

21 sierpnia 2013 r.

w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach podpisana została umowa, której przedmiotem jest realizacja zamówienia publicznego pn.: Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu” – Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji do odwadniania osadów przefermentowanych w otwartych komorach fermentacyjnych.

Wykonawcą inwestycji jest Huber Technology Spółka z o.o. mająca siedzibę w Warszawie przy ulicy Ryżowej 51.

Wartość inwestycji 1.299.600,00 zł netto. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 15.12.2013r.

1

 Od lewej: Prezes Huber Technology Spółka z o.o. w Warszawie – Wojciech Pisula i Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach – Janusz Żoch

  

 


 

 

5 sierpnia 2013r.

w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. została podpisana umowa, której przedmiotem jest nadzór autorski na czas realizacji inwestycji pn. „Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu – Kompleksowe wykonanie biogazowni zgodnie z projektem budowlanym.”

Nadzór prowadzić będzie Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i ściekowej „Biprowod – Warszawa” Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydgiera 8/37

 


 

 


loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów