Ustawienia

Celem projektu była budowa dwóch obiektów wytwórczych energii elektrycznej: małej elektrowni wodnej i elektrowni fotowoltaicznej. Obie instalacje zostały włączone w układ zasilania stacji uzdatniania wody przy ul. Sportowej i będą pracowały na pokrycie jej potrzeb energetycznych. Przewiduje się również, że niewielka część wytworzonej energii (ok. 2% wytworzenia) zostanie wyprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Łączna moc elektryczna obu instalacji wynosi 39 kWe, zaś planowana produkcja energii to 58.984 kWh/a. Zakres rzeczowy projektu obejmował:

  • przebudowę jazu na rzece Kamionka oraz budowę elektrowni wodnej,
  • budowę przyłącza mew do stacji transformatorowej na terenie suw,
  • budowę elektrowni słonecznej wraz z przyłączeniem do stacji transformatorowej na terenie suw,
  • nadzór techniczny.

Energia elektryczna wytworzona w powyższych instalacjach będzie służyć wspomaganiu pracy systemu wodno – kanalizacyjnego Siemiatycz. Cel strategiczny projektu obrazują następujące założenia techniczno - ekonomiczne:

  • mała elektrownia wodna – moc 11 kW, produkcja energii 31.140 kWh/a,
  • fotowoltaika – moc 28 kW, produkcja energii 27.844 kWh/a,
  • zużycie energii na cele suw - 57.804 kWh/a,
  • sprzedaż - 1.180 kWh/a.

Projekt został objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0122/17-00 z dnia 18 września 2018 r. Nakłady inwestycyjne projektu wyniosły 668.532,50 zł brutto, zaś kwota dofinansowania 135.880,55 zł.

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów