Projekt pod tytułem Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Projekty

Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów przez PK Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Projekt  pt. „Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów przez PK Sp. z o.o. w Siemiatyczach”  jest realizowany w ramach umowy z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr  72/2023/Wn10/OA-in-fn/D O DOFINANSOWANIE W FORMIE dotacji.

Cel projektu: promocja elektromobilności, zmniejszenie liczby pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawa jakości powietrza.

W ramach przedsięwzięcia  PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba Armii Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze,  zostanie utworzona  1 ogólnodostępną stację ładowania pojazdów o mocy  50 kW .

Stacja posiadać będzie 2 punkty ładowania: 1 o mocy 50 kW na prąd stały oraz 1 pkt ładowania o mocy 22 kW na prąd zmienny.

Infrastruktura będzie udostępniana klientom celem ładowania pojazdów elektrycznych.

Na wybudowanej ogólnodostępnej stacji ładowania objętej przedsięwzięciem, zostanie zapewniony niedyskryminujący dostęp do ogólnodostępnej infrastruktury, poprzez umożliwienie bezpośredniej płatności kartą kredytową/debetową, zgodnie z Dyrektywą w sprawie Infrastruktury Paliw Alternatywnych (AFID) z 2014/94/UE.

Planowane zakończenie realizacji projektu do 31.12.2023 roku

Koszt całkowity brutto przedsięwzięcia: 161 590,04 PLN.

Wysokość dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 59 118,30 PLN

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów