Ustawienia

Slide 1
Slide 1

Zakład Oczyszczania Miasta zajmuje się odbieraniem odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych od mieszkańców i przedsiębiorców z Siemiatycz. Do obowiązków ZOM należy również prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Siemiatycz posegregowane odpady, a w tym m. in.: gruz, papa, ramy okienne, wełna mineralna, styropian, szkło, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady zielone, popiół, odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte żarówki i lampy.

Zakład prowadzi działalność w zakresie:

  • utrzymania Cmentarza Komunalnego w Siemiatyczach przy ul. B. Głowackiego 71,
  • odbioru odpadów komunalnych, odbioru surowców wtórnych, utrzymania i administracji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta Siemiatycze.
loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów