Informacja - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Aktualności

Informacja

Od dnia 01.04.2023 r. będzie obowiązywała zmiana taryfy dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.2.2023.MSz2 z dnia 10.03.2023 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło z dnia 10.03.2023 r. Nr 115 (2303). Dla uprawnionych, zgodnie z ustawą, grup odbiorców w zakresie wytwarzania ciepła będą stosowane ceny z rekompensatą. (Informacja o cenach z rekompensatą)

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów