Innowacyjne działania spółki - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Aktualności

Innowacyjne działania spółki

Tego typu innowacyjny wyrób idealnie wpasowuje się w temat ekoinwestycji i budownictwa zasobooszczędnego. Prowadzi do oszczędności surowców mineralnych i stali zbrojeniowej oraz generuje korzyści środowiskowe w obszarze wydobycia surowców kopalnych.

5

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Bogusław Zduniewicz  - prezes zarządu PK Sp. z o.o.  podpisał umowę o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w ramach RPO na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowego, innowacyjnego i ekologicznego wyrobu betonowego”.

W ramach projektu spółka rozbuduje istniejące już laboratorium oraz zakupi wyposażenie techniczne zaplecza, które posłuży do przeprowadzenia działań nakierowanych na opracowanie dokumentacji technicznej i wytycznych produkcyjnych, dotyczących innowacyjnych kręgów ze zdolnością do samoregeneracji.

Działalność badawcza i prace rozwojowe, znane również pod postacią skrótu B+R, obejmują swoim zakresem systematyczną pracę twórczą, której celem jest zwiększenie zasobów wiedzy z naciskiem na jej wykorzystanie do nowych zastosowań. I tak też będzie w tym przypadku. Nowatorski efekt badań docelowo zostanie zgłoszony do Urzędu Patentowego RP.

Zadania statutowe siemiatyckiego przedsiębiorstwa to nie tylko usługi komunalne skierowane do mieszkańców Siemiatycz. Firma charakteryzuje się komercyjną działalnością w strefie budowlanej. W ostatnim czasie jednostka dostarczała kręgi betonowe i żelbetowe na budowy obwodnic m.in. Lublina, Augustowa i Puław, jak również zaopatrywała w studnie kanalizacji deszczowej realizację ważnej dla regionu drogi krajowej S8.

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów