Nowa taryfa dla wody i ścieków 2021/2024 - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach

Aktualności

Nowa taryfa dla wody i ścieków 2021/2024

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach niniejszym informuje, iż od dnia 01.06.2021 r. na okres 36 miesięcy będzie obowiązywać nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemiatycze zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Znak: LU.RZT.70.123.2021.MW z dnia 21.05.2021 r.

(Treść taryfy)

loga ue
loga ue
loga ue

Partnerzy projektów